logo

Tervetuloa Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry:n sivuille!

Tiesitkö? Olet enemmän!

Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys aloitti toimintansa Joensuussa vuonna 1986 nimellä Pohjois-Karjalan parapsykologinen seura. Parapsykologisen seuran nimi muutettiin vuonna 2004 Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry:ksi. Yhdistyksen jäsenmäärä on vakiintunut reiluun sataan jäseneen.

Henkiset arvot ja ajattelutapa ovat olleet unohduksissa materialistisen elämäntavan vallitessa. Ihmisen kaipuu ja tarve parempaan itsetuntemukseen, henkisyyteen ja henkiseen kasvuun on nyt pikku hiljaa lisääntymässä ja tiedontarve on suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Yhdistys ei ole sitoutunut aatteellisiin tai uskonnollisiin suuntauksiin, vaan pyrkii välittämään tietoa sekä tarkastelemaan asioita ja ilmiöitä ennakkoluulottomasti.

Yhdistyksen päämääränä on kasvattaa ja avartaa ihmisten tietämystä, tietoisuutta ja itsetuntemusta, tukea henkistä kasvua sekä kehittää ja ylläpitää kokonaisvaltaisesti niin henkistä kuin ruumiillista hyvinvointia. Päämääränsä toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja organisoi kursseja, harraste- ja teemaryhmiä ja luento- ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistys osallistuu henkisen alan tapahtumiin, kerää ja välittää tietoa sekä pyrkii kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön samanhenkisten järjestöjen, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden kanssa.

Yhdistys ylläpitää ja kehittää toimintaansa jäsenmaksuvaroin. Yhdistyksen toimintaperiaatteeseen ei sisälly taloudellisen voiton tavoittelu, joten kaikki tilaisuudet järjestetään kulurakenteen mukaiseen omakustannushintaan.

Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki mielen ja kehon tasapainosta ja hyvinvoinnista kiinnostuneet.